Бесплатен онлајн курс

Фалун Дафа секогаш се учи бесплатно низ целиот свет. Сега има нова можност: онлајн курсеви за Фалун Дафа. Сè уште бесплатно и достапно во вашиот дом.

Добредојдовте!

Посетете nauci.falundafa.hr  Побарајте го најблискиот контакт

Ако сакате да ги научите вежбите од некој во вашата област, побарајте го најблискиот контакт. Сите Фалун Дафа активности се бесплатни.