Видео и аудио материјали

Video
Start the video with the official presentation of the Falun Dafa exercises

* За превземање: Поместете го глувчето над датотеката, кликнете со десното копче (MacOS притиснете го копчето „Контрола“ и кликнете) и изберете „Зачувај врска како...“ од менито што се појавува.


Сите материјали на овој сајт се заштитени со авторски права и се само за лична, некомерцијална, непрофитна намена и не се за дистрибуција. За комерцијална употреба или дистрибуција на овие материјали, Ве молиме контактирајте не.