Видео и аудио материјали

Музика Аудио (mp3)
Пуду (36 мин) 33 MB
Џиши (36min) 33 MB
 


Музика за исправни мисли 15 мин mp3 - стартувајте го MP3 плејерот 5 минути пред СФРТ (Sending forth righteous thoughts - Испраќање исправни мисли). Ќе се огласи во траење на 15 секунди секои 5 минути. Целата должина е 15 минути, уклучувајки ги и првите 5 минути.


* За превземање: Поместете го глувчето над датотеката, кликнете со десното копче (MacOS притиснете го копчето „Контрола“ и кликнете) и изберете „Зачувај врска како...“ од менито што се појавува.


Сите материјали на овој сајт се заштитени со авторски права и се само за лична, некомерцијална, непрофитна намена и не се за дистрибуција. За комерцијална употреба или дистрибуција на овие материјали, Ве молиме контактирајте не.