Аудио и видео материјали

За да купите штампани книги, кликнете тука.

Музика Аудио (mp3)
Пуду (36 min) 33 MB
Џиши (36 min) 33 MB
 

СФРТ 15 мин (mp3) - за да ги користите датотеките, стартувајте го MP3 плејерот 5 минути пред SFRT (Sending forth righteous thoughts - Испраќање исправни мисли). Ќе се огласи во траење на 15 секунди секои 5 минути. Целата должина е 15 минути, уклучувајки ги и првите 5 минути.

Сите материјали на овој сајт се заштитени со авторски права и се само за лична, некомерцијална, непрофитна намена и не се за дистрибуција. За комерцијална употреба или дистрибуција на овие материјали, Ве молиме контактирајте Tianti Books, Inc .