Аудио и видео материјали

За да купите штампани книги, кликнете тука.

Гледајте онлајн (хрватски) Снимете аудио
(хрватски, mp3)

Предавање 1

    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link on the right.  

2

3

4

5

6

7

8

9

Предавање 1 (mp3)
Предавање 2 (mp3)
Предавање 3 (mp3)
Предавање 4 (mp3)
Предавање 5 (mp3)
Предавање 6 (mp3)
Предавање 7 (mp3)
Предавање 8 (mp3)
Предавање 9 (mp3)

ЗАБЕЛЕШКА: Некои од датотеките се големи. Даунлоад-менаџер може да се користи за да се намали времето на чекање и да се обезбеди интегритетот на вашите датотеки. Бесплатен даунлоад-менаџер е една таква програма, но постојат и многу други.

Сите материјали на овој сајт се заштитени со авторски права и се само за лична, некомерцијална, непрофитна намена и не се за дистрибуција. За комерцијална употреба или дистрибуција на овие материјали, Ве молиме контактирајте Tianti Books, Inc.