Falun or Law wheel

Краток вовед во Фалун Дафа

Фалун Дафа (исто така наречен и Фалун Гонг) е напредна практика на само-култивирање од Буда-школото. Фалун Дафа е основан од страна на Ли Хонгџи, Учителот на практиката. Тоа е дисциплина во која "асимилација со највисоките квалитети на универзумот - Zhen, Shan, Ren (Вистина, Добродушност, Трпение) - е основа на практиката. Практиката е раководена со овие врховни квалитети, и врз основа на законите кои го водат развојот на космосот." Учењето на Учителот Ли се утврдени во неколку текстови, меѓу кои се Фалун Гонг, Чуан Фалун, Големиот пат на совршенство на Фалун Дафа, Клучно за работлив напредок, и Големите стихови. Овие и други дела се преведени на триесет и осум јазици и се објавени и дистрибуирани низ целиот свет.

Во фокусот на Фалун Дафа е умот, при што култивирање на умот и мислите, или "Xinxing", се нагласува како клуч за зголемување на Гонг енергијата. Висината на гонгот на едно лице е директно пропорционална со висината на неговиот Xinxing. Концептот на "Xinxing" опфаќа трансформација на доблеста (бела форма на материја) и на карма (црна форма на материја). Таа исто така вклучува воздржаност, расудување и отпуштање, или оставање на обичните човечки желби и приврзувања, и да се успее во издржувањето на најтешките искушенија. Многу е опфатено со овој концепт.

Фалун Дафа, исто така, вклучува култивирање на телото, што се постигнува со вршење на одредени вежби. Една цел на вежбите е да се зајакнат натприродните способности и енергетските механизми на практикантот со помош на моќната сила на неговиот или нејзиниот Гонг. Друга цел е да се развијат многу живи суштества во телото на практикантот. Во напредна практика ќе се појави Бесмртното дете и ќе бидат развиени многу способности. Вежбите на Фалун Дафа се неопходни за трансформација и култивирање на такви работи. Сеопфатен систем за култивирање на ум и тело, како што е овој, бара и само-култивирање и физички вежби, со тоа што култивирањето има приоритет во однос на вежбите. Гонгot на едно лице едноставно не ќе се зголеми ако тој или таа само прават вежби а не го култивираат Xinxing-от. Вежбите на тој начин претставуваат дополнително средство за постигнување на духовно совршенство.

Фалун Дафа вклучува култивирање на Фалун, или "законско тркало". Фалун е интелигентeн, ротирачки ентитет составен од високо-енергетска материја. Фалунот кои Учителот Ли Хонгџи го поставува во долниот дел на стомакот на практикантот од друга димензија ротира постојано, дваесет и четири часа на ден. (Вистински култиватори можат да се здобијат со Фалун со читање на книгите на Учителот Ли, со гледање на неговите 9-дневни предавања на видео, со слушање на неговите 9-дневни предавања на аудио-касети, или со заедничко учење со ученици на Фалун Дафа.) Фалун им помага на практикантите да практикуваат автоматски. Тоа значи дека Фалунот ги оплеменува практикантите цело време, иако тој или таа не ги прават вежбите во секој момент. Од сите практики објавени во светот во денешно време, само Фалун Дафа успеа да постигне состојба во која "ФА го оплеменува практикантот."

Ротирачкиот Фалун ги има истите квалитети како и универзумот, и е минијатура на универзумот. Будистичкиот Фалун, Даоистичкиот Јин-Јанг, и сè од Десет-насочниот свет се рефлектираат во Фалунот. Фалун нуди спасение на практикантот кога ротира навнатре (во смер на стрелките на часовникот), бидејќи апсорбира голема количина на енергија од универзумот и ја преобразува во Гонг енергија. Фалун дава спасение на другите кога ротира нанадвор (контра-стрелките на часовникот), затоа што ослободува енергија која може да спаси кое било суштество и да ги поправи сите абнормални состојби. Да се биде во присуство на некој кој практикува му користи на секој човек.

Фалун Дафа "секого го доведува до состојба на мудрост и хармонично постоење. Движењата на практиката се концизни, затоа што голем пат е исклучително едноставен и лесен." Фалун Дафа е единствен на осум начини:

1. Се култивира Фалун, наместо енергетски еликсир.

2. Фалун го оплеменува практикантот дури и кога тој или таа не ги прават вежбите.

3. Се култивира главната свест, така да самото лице се здобива со Гонг енергијата.

4. Се култивираат и умот и телото.

5. Практиката се состои од пет вежби, кои се едноставни и лесно се учат.

6. Умот не се користи за усмерување на ништо, нема поврзани ризици и Гонг енергијата брзо се зголемува.

7. Место, време, и насока не се предмет на интерес кога се вежба, ниту начинот како практикантот го завршува вежбањето.

8. Заштита е обезбедена од страна на Фашенот на Учителот, така да нема потреба од страв од злонамерни ентитети.

Учењето на Фалун Дафа целосно се разликува од конвенционалните методи на практикување или од оние кои се базираат на развојот на внатрешен еликсир, или Дан.

Фалун Дафа практиката уште од самиот почеток започнува на висок ниво и на тој начин обезбедува најцелисходна, најбрза и идеална метода на практикување за оние лица со предодредена врска или за оние кои практикуваат со години со употреба на други методи, но не успеаа да развијат Гонг.

Кога Xinxing-от на практикантот и силата на неговиот Гонг стигнат до одредена височина, тој или таа можат да достигнат вечно, неуништиво тело додека се сеуште во секуларниот свет. Едно лице, исто така, може да постигне "отклучување на Гонг", просветлување и вознесение на целото лице на повисоки нивоа. Оние со голема решителност треба да го учат ова исправно учење, да се стремат да го постигнат својот краен ранг, да го воздигнат својот Xinxing, и да ги отпуштат своите приврзаности. Само тогаш може да се оствари духовно совршенство.

Ценете го - Буда Фа е пред вас.