Пронајдете локални контакти

Сите активности на Фалун Дафа се бесплатни

Северна Македонија

Град

Контакт лице

Телефон

Е-mail

Скопје
Алтана Ѓурчиновска
+389 71 740347
Охрид
Јорданка Станковиќ
+389 71 341476
 

Шведска

Град

Контакт лице

Телефон

Е-mail

Истад
Игор Јанчев
+46 76 0354121
 

Забелешка: Учење на вежбите може да се организира на барање