Краток вовед во Фалун Дафа

Фалун Дафа (исто така наречен и Фалун Гонг) е напредна практика на само-култивирање од Буда-школото. Фалун Дафа е основан од страна на Ли Хонгџи, Учителот на практиката. Тоа е дисциплина во која "асимилација со највисоките квалитети на универзумот - Zhen, Shan, Ren (Вистина, Добродушност, Трпение) - е основа на практиката. Практиката е раководена со овие врховни квалитети, и врз основа на  законите кои го водат развојот на космосот.” Повеќе ...